Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju piedāvājuma apjoms 2007. gadā


2006. gada 22. decembrī

Eiropas Centrālās bankas Padome vakardienas sanāksmē nolēmusi 2007. gadā katras ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO) piedāvājuma apjomu palielināt no 40 mljrd. euro līdz 50 mljrd. euro.

Iepriekšējos gados ievērojami pieauga euro zonas banku sistēmas likviditātes vajadzības un gaidāms, ka 2007. gadā tās vēl turpinās pieaugt. Tāpēc Eurosistēma nolēmusi nedaudz palielināt likviditātes vajadzību daļu, ko nodrošina, veicot ITRO. Tomēr likviditātes lielāko daļu Eurosistēma arī turpmāk nodrošinās, veicot galvenās refinansēšanas operācijas.

2008. gada sākumā Padome var pieņemt lēmumu atkal koriģēt piedāvājuma apjomu.

Monetary Policy

Kontaktinformācija presei