Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Znesek dodelitve za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2007

22. december 2006

Svet ECB je na včerajšnji seji sklenil, da poveča vsakokraten znesek dodelitve za operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo izvedene v letu 2007, s 40 milijard EUR na 50 milijard EUR.

Likvidnostne potrebe bančnega sistema euroobmočja so se v zadnjih letih močno povečale, v letu 2007 pa se bodo predvidoma še zvišale. Eurosistem se je zato odločil, da nekoliko poveča delež likvidnostnih potreb, ki jih zadovoljujejo operacije dolgoročnejšega refinanciranja. Pri tem pa bo Eurosistem še naprej zagotavljal glavnino likvidnosti prek svojih operacij glavnega refinanciranja.

Svet ECB se lahko na začetku leta 2008 odloči za ponovno prilagoditev zneska dodelitve.

Monetary Policy

Stiki za medije