SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Tildelingsbeløb for de langfristede markedsoperationer i 2007

22. december 2006

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank besluttede på gårsdagens møde at forhøje tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer fra 40 mia. euro til 50 mia. euro pr. operation i 2007.

Likviditetsbehovet i euroområdets banksektor er steget stærkt i de senere år og forventes at stige yderligere i 2007. Eurosystemet har derfor besluttet, at de langfristede markedsoperationer skal dække en lidt større del af likviditetsbehovet. Eurosystemet vil dog fortsat tilvejebringe størstedelen af likviditeten via de primære markedsoperationer.

Styrelsesrådet kan beslutte at justere tildelingsbeløbet igen i begyndelsen af 2008.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt