Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2006. gada decembra Konverģences ziņojums

2006. gada 5. decembrī

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē savu novērtējumu par deviņu ES dalībvalstu (Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas) ekonomisko un juridisko konverģenci. ECB Konverģences ziņojums sagatavots, lai pārbaudītu, vai šīs valstis sasniegušas augstu ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmeni. Tajā novērtēta arī juridiskā konverģence – atbilstība tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas jāizpilda nacionālajām centrālajām bankām, lai kļūtu par Eurosistēmas neatņemamu sastāvdaļu.

Sagatavojot šo ziņojumu, ECB izpilda Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 122. panta 2. punkta un 121. panta 1. punkta prasības informēt Eiropas Savienības Padomi (ES Padomi) vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts lūguma, uz kuru attiecas izņēmums, "par panākumiem, ko dalībvalstis guvušas, pildot pienākumus saistībā ar ekonomikas un monetārās savienības izveidi".

Pašlaik 13 dalībvalstis vēl nav Ekonomikas un monetārās savienības pilntiesīgas dalībnieces. Saskaņā ar Līgumam pievienoto attiecīgo protokolu nosacījumiem divām no tām – Dānijai un Lielbritānijai – piešķirts īpašs statuss. Tāpēc šo abu dalībvalstu konverģences ziņojumi jāsagatavo tikai pēc to lūguma.

Vērtējums par divām citām dalībvalstīm – Lietuvu un Slovēniju – sniegts Konverģences ziņojumā, ko ECB pēc to lūguma sagatavoja 2006. gada maijā. Ņemot vērā šo ziņojumu, kā arī Konverģences ziņojumu, ko 2006. gada maijā publicēja Eiropas Komisija, un saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padome nolēma, ka Slovēnija vairs nav uzskatāma par valsti, uz kuru attiecas izņēmums, un atļāva tai 2007. gada 1. janvārī ieviest euro. Lietuva saglabā tādas valsts statusu, uz kuru attiecas izņēmums. Taču, tā kā Lietuvas konverģences novērtējums jau tika veikts 2006. gada maijā, šajā ziņojumā tā nav iekļauta.

ECB Konverģences ziņojums 19 Kopienas valodās pieejams ECB interneta lapā (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem