Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

2006 m. gruodžio mėn. ECB pranešimas apie konvergenciją

2006 m. gruodžio 5 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) skelbia toliau išvardintų devynių ES valstybių narių ekonominės ir teisinės konvergencijos įvertinimą: Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos. ECB pranešime apie konvergenciją nagrinėjama, ar šiose šalyse pasiektas tvarios konvergencijos aukštas lygis. Be to nustatoma, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti nacionaliniai centriniai bankai, siekdami tapti neatskiriama Eurosistemos dalimi (teisinė konvergencija).

Rengdamas šį pranešimą, ECB vykdo Europos Bendrijos steigimo sutarties 122 straipsnio 2 dalies ir 121 straipsnio 1 dalies reikalavimus ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išlyga, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai (ES Tarybai) „apie valstybių narių pažangą vykdant savo įsipareigojimus, siekiant ekonominės ir pinigų sąjungos“.

Dabar 13 valstybių narių dar nėra visateisės ekonominės ir pinigų sąjungos dalyvės. Pagal atitinkamų prie Sutarties pridedamų protokolų sąlygas dvi iš šių valstybių narių – Danija ir Jungtinė Karalystė – turi specialų statusą. Todėl pranešimas apie konvergenciją šioms dviems valstybėms narėms turi būti paruošiamas tik jei jos to pageidauja.

Kitos dvi valstybės narės – Lietuva ir Slovėnija – jų prašymu buvo įvertintos 2006 m. gegužės mėnesį ECB paskelbtame Pranešime apie konvergenciją. Atsižvelgdama į tą pranešimą bei į 2006 m. gegužės mėn. Europos Komisijos paskelbtą Pranešimą apie konvergenciją, o taip pat Europos Komisijos siūlymu ES Taryba nusprendė panaikinti Slovėnijai taikytą išlygą ir leisti šaliai 2007 m. sausio 1 d. įsivesti eurą. Lietuvos, kaip šalies, kuriai taikoma išlyga, statusas nepasikeitė. Tačiau į šį pranešimą ji neįtraukta, kadangi jos konvergencija 2006 m. jau buvo įvertinta.

ECB pranešimas apie konvergenciją paskelbtas 19 Bendrijos kalbų ECB interneto svetainėje (http://www.ecb.europa.eu).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai