Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Raport EBC o konwergencji - grudzień 2006 r.

5 grudnia 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś swoją ocenę konwergencji gospodarczej i prawnej dziewięciu państw członkowskich UE: Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowacji i Szwecji. Raport EBC o konwergencji stwierdza, czy kraje te osiągnęły wysoki stopień konwergencji gospodarczej. Przedstawia również ocenę zgodności ze statutowymi wymogami, które muszą być spełnione przez banki centralne tych krajów, aby mogły one stać się integralną częścią Eurosystemu (konwergencja prawna).

Przedstawiając niniejszy raport EBC spełnia wymogi art. 122 ust. 2 w związku z art. 121 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczące obowiązku złożenia Radzie Unii Europejskiej (Radzie UE) co najmniej raz na dwa lata, bądź na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją, sprawozdania w sprawie „postępów poczynionych przez państwa członkowskie w kwestii wypełnienia zobowiązań w zakresie osiągnięcia unii gospodarczej i walutowej”.

Obecnie 13 państw członkowskich nie w pełni uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej. Dwa z nich – Dania i Wielka Brytania – mają status specjalny na mocy odnośnych protokołów stanowiących załącznik do Traktatu. W związku z tym raporty o konwergencji dotyczące tych dwóch państw członkowskich sporządza się tylko na ich wniosek.

Dwa inne państwa członkowskie – Litwa i Słowenia – zostały zbadane na swój wniosek w Raporcie EBC o konwergencji z maja br. Biorąc pod uwagę tamten raport oraz Raport o konwergencji ogłoszony przez Komisje Europejską w maju 2006 r., a także wniosek Komisji Europejskiej, Rada UE postanowiła uchylić derogację Słowenii i zezwolić jej na przyjęcie euro w dniu 1 stycznia 2007 r. Status Litwy jako kraju objętego derogacją pozostaje bez zmian. Litwa nie została jednak uwzględniona w niniejszym raporcie, bo była już w tym roku badana pod kątem konwergencji.

Raport EBC o konwergencji jest dostępny w 19 językach Wspólnoty w serwisie internetowym EBC (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami