Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Konvergenčno poročilo ECB December 2006

5. december 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja svojo oceno ekonomske in pravne konvergence za devet držav članic EU: Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Švedska. V konvergenčnem poročilu ECB ugotavlja, ali je teh devet držav doseglo visoko raven trajne ekonomske konvergence, in ocenjuje skladnost s pravnimi zahtevami, ki jih morajo nacionalne centralne banke izpolniti za vključitev v Eurosistem (pravna konvergenca).

S pripravo tega poročila ECB izpolnjuje zahteve iz člena 122(2) v povezavi s členom 121(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, po katerih mora Svetu Evropske unije (Svet EU) vsaj enkrat na dve leti ali na prošnjo države članice z odstopanjem poročati »o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z uresničevanjem ekonomske in monetarne unije«.

Držav članic, ki še niso polnopravno udeležene v ekonomski in monetarni uniji, je trenutno 13. Od teh imata dve, Danska in Združeno kraljestvo, poseben status, ki je opredeljen z ustreznimi protokoli, ki so priloženi Pogodbi. Konvergenčno poročilo se zanju pripravi samo v primeru, da pregled zahtevata sami.

Dve drugi državi, Litva in Slovenija, sta bili pregledani v konvergenčnem poročilu, ki ga je ECB na njuno zahtevo objavila maja 2006. Ob upoštevanju tega poročila in konvergenčnega poročila, ki ga je maja 2006 objavila Evropska komisija, ter na predlog Komisije je Svet EU sklenil, da odpravi odstopanje za Slovenijo in ji tako omogoči, da 1. januarja 2007 uvede euro. Hkrati je sklenil, da status Litve kot države z odstopanjem ostane nespremenjen. Kljub temu Litva v tem poročilu ni obravnavana, saj je bil konvergenčni pregled v letu 2006 zanjo že opravljen.

Konvergenčno poročilo ECB je na spletni strani ECB (http://www.ecb.europa.eu) na voljo v 19 uradnih jezikih Skupnosti.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije