Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2006. decemberi konvergenciajelentése

2006. december 5.

A mai napon jelenik meg az Európai Központi Bank (EKB) jelentése, amely a gazdasági és jogi konvergenciát vizsgálja a következő kilenc EU-tagállamban: Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Svédország. A jelentés azt vizsgálja, hogy a szóban forgó országok elérték-e a magas fokú fenntartható gazdasági konvergenciát, illetve, hogy nemzeti központi bankjaik milyen mértékben felelnek meg azon jogszabályi követelményeknek, amelyek teljesítése az eurorendszerbeli integráció feltétele (jogi konvergencia).

A jelentés elkészítésével az EKB az Európai Közösséget létrehozó szerződés 121.  cikke (1) és 122. cikke (2) bekezdését veszi figyelembe, amely előírja számára, hogy legalább kétévente egyszer, illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérelmére jelentést kell tennie az Európai Unió Tanácsának (EU Tanácsa) arról, hogy „milyen előrehaladást tettek a tagállamok kötelezettségeik teljesítésében a gazdasági és monetáris unió megvalósítása terén”.

Jelenleg még 13 olyan tagállam van, amely nem teljes jogú résztvevője a gazdasági és monetáris uniónak. Két ország, Dánia és az Egyesült Királyság a Szerződéshez csatolt megfelelő jegyzőkönyvekben foglalt feltételek értelmében különleges státussal bír, ezért e két tagállam esetében csak külön kérésükre kell konvergenciajelentést készíteni.

Az EKB a 2006 májusában kibocsátott konvergenciajelentésében két további tagállamot, Litvániát és Szlovéniát vizsgálta meg a két ország kérésére. Az EU Tanácsa ezt a jelentést és az Európai Bizottság szintén 2006. májusi jelentését figyelembe véve, valamint a bizottság által tett javaslat alapján Szlovénia eltérését hatályon kívül helyezte, és ezzel engedélyezte számára 2007. január  1-jével az euro bevezetését. Litvánia mint eltéréssel rendelkező ország státusa nem változott, továbbá az ország a mostani jelentésben nem szerepel, mivel 2006-ban már átesett konvergenciavizsgálaton.

A jelentés az EKB weboldalán (http://www.ecb.europa.eu), a közösség 19 nyelvén olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok