Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n lähentymisraportti (joulukuu 2006)

5.12.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) julkistaa tänään arvionsa taloudellisesta ja oikeudellisesta lähentymisestä yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa: Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Slovakiassa ja Ruotsissa. EKP:n lähentymisraportissa tutkitaan, ovatko maat saavuttaneet ”kestävän lähentymisen korkean tason”. Lisäksi selvitetään, onko lainsäädäntöä koskevat vaatimukset täytetty niin, että maiden kansalliset keskuspankit voivat tulla kiinteäksi osaksi eurojärjestelmää (oikeudellinen lähentyminen).

EKP täyttää näin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 122 kohdassa 2 ja artiklan 121 kohdassa 1 määrättyä tehtäväänsä eli antaa Euroopan unionin neuvostolle (EU:n neuvosto) kertomuksia ”jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämisessä” vähintään kerran kahdessa vuodessa tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus.

Tällä hetkellä EU:n jäsenvaltioista 13 ei vielä ole talous- ja rahaliiton täysjäseniä. Tanskalla ja Isolla-Britannialla on erityisasema perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan nojalla. Näistä kahdesta jäsenvaltiosta ei siis tarvitse laatia lähentymisraporttia, elleivät ne itse pyydä sitä.

Kahdesta muusta jäsenvaltiosta – Liettuasta ja Sloveniasta – EKP:n antoi lähentymisraportin jo toukokuussa 2006 niiden omasta pyynnöstä. EU:n neuvosto päätti EKP:n ja Euroopan komission toukokuisten raporttien pohjalta ja komission ehdotuksesta kumota Sloveniaa koskevan poikkeuksen, eli Slovenia saa ottaa euron käyttöön 1.1.2007. Liettuan asema valtiona, jota koskee poikkeus, jäi ennalleen. Liettuaa ei kuitenkaan käsitellä tässä raportissa, sillä sen lähentymistä on jo arvioitu vuonna 2006.

EKP:n lähentymisraportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu) 19:llä Euroopan unionin kielellä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle