Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Konvergenční zpráva ECB – prosinec 2006

5. prosince 2006

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila své hodnocení hospodářské a právní konvergence v devíti členských státech EU, konkrétně v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, na Slovensku a ve Švédsku. Tato konvergenční zpráva ECB vyhodnocuje, zda bylo v uvedených zemích dosaženo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence, a dále posuzuje, jak národní centrální banky plní legislativní požadavky nezbytné k tomu, aby se mohly stát nedílnou součástí Eurosystému (právní konvergence).

Vypracováním této zprávy ECB splňuje požadavky článků 122 odst. 2 a 121 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle nichž je povinna nejméně jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka, podat Radě Evropské unie (Radě EU) zprávu „o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie“.

V současnosti se 13 členských států EU neúčastní plně Hospodářské a měnové unie. Dva z těchto států, Dánsko a Spojené království, mají zvláštní postavení v souladu s podmínkami příslušných protokolů přiložených ke Smlouvě. V důsledku toho musejí být konvergenční zprávy pro tyto dva členské státy zhotoveny pouze tehdy, pokud o to požádají.

Další dva členské státy, Litva a Slovinsko, byly na základě jejich žádosti hodnoceny v konvergenční zprávě, která byla vydána v květnu 2006. Vzhledem k této zprávě a také ke konvergenční zprávě, kterou v květnu 2006 vydala Evropská komise, a vzhledem k doporučení Evropské komise se Evropská rada rozhodla zrušit výjimku pro Slovinsko a umožnit mu zavést euro k 1. lednu 2007. Status Litvy jako členského státu, na který se vztahuje výjimka, zůstává nezměněn. Jelikož však již Litva byla v roce 2006 hodnocena, není do právě vydané zprávy zahrnuta.

Konvergenční zpráva ECB je k dispozici v 19 jazycích Společenství na internetových stránkách ECB (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média