Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko ECB k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady ECB

17. marca 2005

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového člena Výkonnej rady ECB.

Rada guvernérov nemá žiadne námietky voči navrhovanému kandidátovi, Lorenzovi Bini Smaghimu, ktorý je uznávaným a skúseným odborníkom v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 112 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Na základe tohto stanoviska ECB a stanoviska Európskeho parlamentu bude nový člen Výkonnej rady vymenovaný vzájomnou dohodou vlád členských štátov, ktoré zaviedli jednotnú menu, prijatou na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád.

Stanovisko ECB, ktoré bude v krátkom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá