Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu

2005. gada 17. martā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē apstiprināja atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu.

Padomei nebija nekādu iebildumu pret ieteikto kandidātu Lorenco Bini Smagi (Lorenzo Bini Smaghi), kam ir nevainojama reputācija un profesionālā pieredze monetāros vai banku jautājumos, kā paredz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 112. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

Kad ECB un Eiropas Parlaments būs izteikuši savu atzinumu, jauno Valdes locekli, savstarpēji vienojoties, iecels vienoto valūtu ieviesušo dalībvalstu vai to valdību vadītāji.

ECB atzinums, ko drīz publicēs „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, pieejams ECB interneta lapā visās oficiālajās Kopienas valodās.

Kontaktinformācija presei