Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko ECB k jmenování nového člena Výkonné rady ECB

17. března 2005

Na svém dnešním zasedání přijala Rada guvernérů ECB stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování nového člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Lorenzovi Binimu Smaghiovi, který je uznávanou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje článek 112 odst.2. písm. b) Smlouvy o založení Evropského společenství.

Na základě tohoto stanoviska ECB a stanoviska Evropského parlamentu bude nový člen Výkonné rady jmenován společnou dohodou hlav nebo předsedů vlád členských států, které přijaly jednotnou měnu.

Stanovisko ECB, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích Společenství.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média