Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia EBC w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC

17 marca 2005 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC przyjęła opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec zaproponowanego kandydata, p. Lorenzo Bini Smaghi, który jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 112 ust. 2 lit. (b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Po zasięgnięciu opinii EBC oraz Parlamentu Europejskiego nowy członek Zarządu zostanie mianowany w drodze wspólnego porozumienia rządów Państw Członkowskich, które przyjęły wspólną walutę, na szczeblu szefów państw lub rządów.

Opinia EBC, która zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest dostępna na witrynie internetowej EBC we wszystkich oficjalnych językach Wspólnoty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami