European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP arvamus EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

17. märts 2005

EKP juhatus võttis tänasel istungil vastu arvamuse Euroopa Liidu Nõukogu soovituse kohta EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamiseks.

Nõukogul ei olnud vastuväiteid Lorenzo Bini Smaghi kandidatuurile, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nähakse ette Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 112 lõike 2 punktis b.

Pärast EKP ja Euroopa Parlamendi arvamuse saamist nimetatakse EKP juhatuse uus liige ametisse ühisraha kasutusele võtnud liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide ühisel kokkuleppel.

EKP arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Ühenduste Teatajas ning on kättesaadav EKP kodulehel kõigis ühenduse ametlikes keeltes.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid