Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos naujo nario paskyrimo

2005 m. kovo 17 d.

Šiandien vykusiame posėdyje Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė nuomonę dėl Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos naujo nario paskyrimo.

Valdančioji taryba neprieštaravo siūlomai p. Lorenzo Bini Smaghi kandidatūrai, nes jis yra pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalaujama pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 112 straipsnio 2 dalies b punktą.

Vadovaujantis šia ECB nuomone ir Europos Parlamento nuomone, Vykdomosios valdybos naujasis narys bus paskirtas bendrą valiutą įsivedusių valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu valstybės ar vyriausybės vadovų lygiu.

ECB nuomonę, kuri netrukus bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, galima rasti ECB interneto svetainėje visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

Kontaktai žiniasklaidai