Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

17 Μαρτίου 2005

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αντίρρηση για τον προτεινόμενο υποψήφιο, κ. Lorenzo Bini Smaghi, ο οποίος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μετά την έκδοση της παρούσας γνώμης της ΕΚΤ, καθώς και της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διοριστεί με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου