Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. március

2022. március 25.

Külső tájékoztatás

Az EKB 2021. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2022. március 23-án elfogadta az EKB 2021. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztünk, majd 2022. április 28-án az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Monetáris politika

Az euroövezeti bankhitelezési felmérés kérdőívének aktualizálása

A Kormányzótanács 2022. február 17-én jóváhagyta az euroövezeti bankhitelezési felmérés módosított standard kérdőívének bevezetését, amely az EKB honlapjának erre a célra szánt szekciójában 2022 áprilisában lesz elérhető. A módosítások célja, hogy az érdeklődők részletesebb információkat kapjanak a vállalati és háztartási hitelstandardok és hitelfeltételek módosításai mögött megbúvó tényezőkről.

A központi bank megfelelése a monetáris finanszírozás és a kiváltságos hozzáférés tilalmának

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok megfelelnek-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseknek. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2022. március 23-án jóváhagyta a 2021-re vonatkozó jogkövetési jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB honlapján 2022. április 28-án megjelenő 2021. évi Éves jelentés külön fejezetében található.

Piaci műveletek

Az eurorendszer fedezeti rendszerének átalakítása a fedezett kötvényekről szóló irányelv fényében

A Kormányzótanács 2022. február 17-én jóváhagyta az eurorendszer fedezeti rendszerének átdolgozását, hogy az konzisztensen illeszkedjék a fedezett kötvényekre vonatkozó újonnan bevezetett jogiaktus-csomaghoz: (EU) 2019/2162 irányelv, amelynél a nemzeti jogba átültető intézkedések legkésőbb 2022. július 8-tól hatályba lépnek, és az (EU) 2019/2160 rendelet, amely 2022. július 8-án lép hatályba. Utóbbi szerint (i) a 2022. július 8. után kibocsátott, jogszabályon alapuló, EGT-beli olyan fedezett kötvényeket, amelyek nem felelnek meg a fedezett kötvényekről szóló irányelvet (CBD) végrehajtó nemzeti jogi aktusoknak, nem fogadják el eurorendszerbeli fedezetként vagy a CBPP3 alatti vásárláshoz; (ii) a 2022. július 8. után kibocsátott, jogszabályon alapuló, EGT-beli olyan joghatóságokban kibocsátott fedezett kötvények, amelyekben a CBD-t bevezető nemzeti jogszabályok még nem léptek hatályba szintén nem lesznek elfogadottak az eurorendszerben fedezetként addig, amíg a nemzeti végrehajtó jogszabályok nem lépnek életbe; (iii) nem változik meg a multicédulas és az EGT-n kívüli, G10-beli, jogszabályon alapuló fedezett kötvények eurorendszerbeli fedezetként való elfogadottsága; (iv) a csoporton belül összevont fedezett kötvényeket elfogadjuk eurorendszerbeli fedezetként, de nem alkalmasak fedezetként saját felhasználásra, tehát CBPP3 alatti vásárláshoz; ezt az eurorendszer szorosan monitorozza (ami adott esetben elfogadottságuk módosításához vezethet; (v) az eszközfedezetű értékpapírokkal fedezett, EGT-beli, jogszabályon alapuló fedezett kötvényekre vonatkozó meglevő követelmények csak a 2022. július 8. előtt kibocsátott ilyen kötvényre lesznek érvényesek. Az átdolgozásokat az eurorendszer monetáris politikai végrehajtási iránymutatásaiban a megfelelő időben figyelembe vesszük.

A nem monetáris politikai célú betétek eurorendszer-szintű díjazásának felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. február 17-én jóváhagyta a kormányzati betétek díjazásainak összehangolását a következők szerint: (i) EKB/2019/7 iránymutatás az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (DALM iránymutatás); (ii) EKB/2012/27 iránymutatás a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2); (iii) EKB/2010/4 határozat a Görög Köztársaság javára szóló egyesített kétoldalú kölcsönök kezeléséről, valamint az EKB/2007/7 határozat módosításáról; (iv) az EKB és az ESM/EFSF közötti kétoldalú megállapodások; ezenkívül elfogadta a megfelelő jogi aktusokat, mégpedig: (i) az EKB/2022/4 iránymutatást a TARGET2 iránymutatás módosításáról és az (ii) EKB/2022/5 határozatot a többlet tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról.

A díjazási rendelkezésekről szóló EKB/2010/17 határozat módosítása

A Kormányzótanács 2022. március 17-én elfogadta az EKB/2022/11 határozatot az Unió által az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében végzett forrásbevonási és hitelezési műveletek nyilvántartásáról szóló EKB/2010/17 határozat módosításáról. Az EKB/2010/17 határozatot a jogbiztonság érdekében kellett módosítani, hogy az elévült díjazási rendelkezéseket megszűntessék, és azért, hogy közvetlenül hivatkozzanak az EKB/2022/5 határozat által módosított EKB/2019/31 határozat 2. cikke (1) bekezdésében foglalt jelenleg hatályos díjazási szabályokra.

Makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Az EKB válasza az EU makroprudenciális kerete felülvizsgálatáról szóló európai bizottsági tanácsadási felhívásra

A Kormányzótanács 2022. március 23-án jóváhagyta az EKB válaszát az Európai Bizottságnak az EU makroprudenciális kerete felülvizsgálatáról szóló tanácsadási felhívására. Az EKB, kijelölt hatósági minőségében a tanácsadási felhívás egyik címzettje. Az Európai Bizottság köteles a tőkekövetelményekről szóló rendeletben és irányelvben foglalt makroprudenciális rendelkezések felülvizsgálatát 2022 júniusáig lefolytatni, és adott esetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2022 decemberéig jogalkotási javaslatot benyújtani. Az EKB válaszában több szakpolitikai javaslat is megtalálható, amelyben kitűzik a következő négy tágabb témakört lefedő makroprudenciális keretek továbbfejlesztését: a) a pufferrendszer általános kialakítása és működése, b) hiányzó vagy elévült instrumentumok, c) belső piaci megfontolások és d) globális kockázatok. A választ az Európai Bizottság elé terjesztjük, és 2022 márciusának végére az EKB honlapján elérhető lesz.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

EKB-iránymutatás az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET)

A Kormányzótanács 2022. február 24-én elfogadta az EKB/2022/8 iránymutatást, amely az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) és az EKB/2012/27 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről szól. A TARGET bevezetése a TARGET2 és a TARGET2-Securities konszolidációs munkaprogram eredménye, amelyet a Kormányzótanács 2017 decemberében hagyott jóvá. A konszolidált platform lehetővé teszi a különféle szolgáltatások terén az egyesített működési költségek lefaragását és a likviditáskezelés jobbá tételét. A TARGET 2022. november 21-től veszi át a TARGET2 helyét.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény a bulgáriai fedezett kötvényekről

A Kormányzótanács 2022. február 22-én elfogadta a CON/2022/6 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a központi számlanyilvántartás létrehozásáról és működéséről Szlovákiában

A Kormányzótanács 2022. március 1-jén elfogadta a CON/2022/7 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság belügyminiszterének felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a finnországi makroprudenciális intézkedésekről

A Kormányzótanács 2022. március 4-én elfogadta a CON/2022/8 véleményt, amelyet a finn pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról Spanyolországban

A Kormányzótanács 2022. március 15-én elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2022/9 véleményt.

EKB-vélemény a Banca d’Italia alapokmányának módosításáról

A Kormányzótanács 2022. március 18-án elfogadta a CON/2022/10 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a hitelkockázatra, a hitelértékelési korrekciós kockázatra, a működési kockázatra, a piaci kockázatra és a tőkepadlóra vonatkozó követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosítására tett javaslatról

A Kormányzótanács 2022. március 23-án elfogadta a CON/2022/11 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

EKB-ajánlás a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. február 17-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2022/3 ajánlást a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról.

Az EKB Etikai és Számvizsgáló Bizottságai tagságának meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2022. február 18-án úgy határozott, hogy 2022. december 31-ig meghosszabbítja Patrick Honohan tagságát az EKB Etikai és Számvizsgáló bizottságaiban.

Statisztika

Az értékpapírállomány-statisztikai csoportos adatszolgáltatók jegyzékének éves aktualizálása

A Kormányzótanács 2022. március 18-án jóváhagyta az értékpapír-állomány statisztikákra vonatkozó csoportos adatszolgáltatók aktualizált jegyzékét. A jegyzéket 2016 óta legalább évente egyszer aktualizáljuk az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében előírt kvantitatív és kvalitatív kritériumok alapján. A változásokban érintett szervezeteket az illetékes nemzeti központi bank értesíti az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (8) bekezdése értelmében.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB határozata a munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról

A Kormányzótanács 2022. február 18-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az EKB/2015/38 határozatot módosító EKB/2022/6 határozatot, amely a munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról szól.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2021

A Kormányzótanács 2022. március 1-jén elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló 2021. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, az Eurocsoport és a bankfelügyeletben részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé. A jelentést az EKB bankfelügyeleti honlapján 2022. március 31-én, tehát azon a napon publikáljuk, amelyen a Felügyeleti Testület elnöke az Európai Parlament elé terjeszti.

EKB-határozat a 2021-es felügyeleti feladatok ellenében kivetett teljes díjösszegről

A Kormányzótanács 2022. március 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja a 2021-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló EKB/2022/7 határozatot. A határozat az EKB bankfelügyeleti honlapján lesz elérhető 2022 márciusának végén, az EKB felügyeleti tevékenységről szóló 2021-es éves jelentésének publikálásakor.

EKB-útmutató az értékpapírosítási ügyletekről szóló értesítésről

A Kormányzótanács 2022. március 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy közzétegyék az értékpapírosítási ügyletekre vonatkozó értesítésről szóló EKB-útmutatót. A nem kötelező erejű útmutatóban bemutatjuk azokat az értesítési gyakorlatokat, amelyeket valamely értékpapírosítási ügylet eredeti hitelnyújtójaként vagy szponzoraként eljáró jelentős hitelintézetnek követnie érdemes azért, hogy az EKB rendelkezzen az értékpapírosítási rendelet 6–8. cikkeinek való megfelelés felügyeletéhez szükséges információkkal. Az útmutató megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB jelentése azokról a bankok által elért eredményekről, amelyeket az éghajlattal kapcsolatos és környezeti kockázati profiljaik átlátható közlése terén értek el

A Kormányzótanács 2022. március 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy másodízben is jelentést tegyen közzé a jelentős hitelintézetek éghajlati és környezeti kockázatainak közzétételi szintjéről. Az értékelésben arra is kitérnek, hogy a bankok közlései megfelelően megalapozottak-e, valamint előzetes jelzést adnak jövőbeli követelményekre való felkészültségükről. A jelentés a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

***

A húsvéti ünnepek miatt ennek a közleménynek a következő kiadása 2022. április 19-én, kedden 15:00-kor jelenik meg.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok