Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. január–február

2022. február 18.

Piaci műveletek

Napközbeni hitelnyújtás az eurorendszer monetáris politikai műveletekhez korlátozott hozzáféréssel rendelkező partnerkörének

A Kormányzótanács 2022. január 27-én jóváhagyta egységes megközelítés alkalmazását a TARGET2 napközbeni hitelkeretéhez és a TARGET2-Securities automatikus lombardhitel funkciójához való hozzáférésre az eurorendszer azon jegybankképes partnerszervezetei számára, amelyek prudenciális okból vagy nemteljesítési esemény következtében korlátozottan tudják igénybe venni a monetáris politikai műveleteket. A Kormányzótanács ezenkívül úgy határozott, hogy az eurorendszer korlátozott hozzáféréssel rendelkező jegybankképes partnereinek lehetővé teszi, hogy a nap végéig kiegyenlítetlen napközbeni hitelkeret egyenlegére vonatkozó határérték túllépése esetén – büntetőkamat fejében – igénybe vegyék az aktív oldali rendelkezésre állást. A felsorolt módosításokról 2022 közepe táján, a monetáris politika végrehajtásáról szóló iránymutatás soron következő, 2021/22-es aktualizált változatában teszünk közzé további részleteket.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET-szolgáltatásokat 2020-ban befolyásoló eseményeket követő ajánlások megvalósítását célzó, átfogó cselekvési terv közzététele

A Kormányzótanács 2021. december 16-án jóváhagyta annak a független felülvizsgálatnak az ajánlásait végrehajtó, átfogó cselekvési terv közzétételét, amelyre 2020 novemberében adott felhatalmazást, miután 2020-ban öt jelentős incidens érintette a TARGET2 és a TARGET2-Securities szolgáltatást. 2021 folyamán már hoztunk vagy bevezettünk olyan intézkedéseket, amelyek több ajánlást átültetnek a gyakorlatba, míg a hátralévők zömét 2022 végéig vezetjük be. A piaci szereplőket erről folyamatosan tájékoztatjuk. A cselekvési terv és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Az euroövezeti fizetési rendszerek besorolásának rendszeres vizsgálata

A Kormányzótanács 2021. december 17-én jóváhagyta a fizetési rendszerek 2018. és 2019. évi adatokon alapuló, rendszeres besorolási vizsgálatának eredményét. Az éves felülvizsgálat célja annak meghatározása, hogy mely euroövezeti fizetési rendszereket sorolnák be a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek közé (így a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló rendelet hatálya alá), valamint melyek kapnának rendszerszinten nem jelentős nagy értékű, illetve kis értékű fizetési rendszer besorolást. A besorolás eredményét 2022 első negyedévében tesszük közzé az EKB honlapján.

A központi bankok levelezőbanki modelljével (CCBM) kapcsolatos dokumentáció rendszeres aktualizálása

A Kormányzótanács 2021. december 17-én jóváhagyta a CCBM eljárási kézikönyvének, valamint az eurorendszeri partnerkörnek szóló CCBM-eljárásoknak az aktualizált változatát, és engedélyezte a közzétételüket. A CCBM dokumentációját rendszeres időközönként felülvizsgáljuk és aktualizáljuk. A jelenlegi felülvizsgálat egyes országokra vonatkozó ténybeli változásokat vezetett be egy sor olyan módosítás mellett, amely a központi értéktárakról szóló rendelet kiegyenlítési fegyelmet szabályozó rendszere szerinti pénzbírságok kezelését ismerteti. Az aktualizált dokumentáció hamarosan megtekinthető az EKB webhelyén.

Tanácsadói jelentés az adósságpapírok európai uniós kibocsátásáról és forgalmazásáról

A Kormányzótanács 2021. december 17-én tudomásul vette az hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Európai Unióban való kibocsátásáról és forgalmazásáról szóló tanácsadói jelentést, amelyet az adósságpapírok kibocsátásával foglalkozó piaci kapcsolattartó csoport (DIMCG) készített, továbbá jóváhagyta a jelentés közzétételét. A DIMCG csoportot ideiglenes fórumként 2020 áprilisában alapította a Kormányzótanács azzal a feladattal, hogy megállapítsa, milyen problémák akadályozzák a további hatékonyság- és integrációjavítást az adósságpapírok kibocsátásával és forgalomba hozatalával összefüggésben. A csoport munkáját – amelyben az európai adósságkibocsátási értéklánc minden főbb érdekcsoportja részt vett – az EKB hangolta össze. A jelentésben meghatározták a jelenlegi helyzet potenciális kockázatait, költségeit és hatékonysági hiányosságait, valamint feltérképezték, milyen lehetőségek nyílnak az európai adósságkibocsátás és -forgalmazás harmonizálására és hatékonyságának javítására. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a fogyasztók részére biztosított elektronikus fizetési lehetőségről Belgiumban

A Kormányzótanács 2021. december 22-én elfogadta a CON/2021/38 véleményt, amelyet a Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique elnökének felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény Olaszország részvételéről a Nemzetközi Valutaalap programjaiban: Szegénységcsökkentő és Növekedést Támogató Alap és adósságelengedés Szudánban

A Kormányzótanács 2021. december 28-án elfogadta a CON/2021/39 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2021. december 29-én elfogadta a CON/2021/40 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2022. január 5-én elfogadta a CON/2022/1 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a széfek, valamint bank- és fizetési számlák adatbázisának Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland általi létrehozataláról

A Kormányzótanács 2022. január 7-én elfogadta a CON/2022/2 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendeletnek a szanálás tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2022. január 13-án elfogadta a CON/2022/3 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2022. február 16-án saját kezdeményezésből elfogadta a CON/2022/4 véleményt.

EKB-vélemény a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre és rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2022. február 16-án elfogadta a CON/2022/5 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

A Piaci Infrastruktúra Testület tagjai megbízatásának megújítása

A Kormányzótanács 2021. december 22-én úgy határozott, hogy egy évvel, azaz 2023. május 31-ig meghosszabbítja a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) jelenlegi tagjainak hivatali idejét. Az MIB irányítja a TARGET2-Securities (T2S) és a többi TARGET-szolgáltatás napi működését, valamint a T2S irányítási struktúráján keresztül kapcsolatot tart a piaci szereplőkkel.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2022. január 20-án a Piaci Infrastruktúra Testület Banca d’Italiát képviselő tagjává nevezte ki Salvatore Luigi Alonzót, a Banca d’Italia Fizetési Rendszerek Igazgatóságának vezetőjét. A megbízatás 2023. május 31-ig szól, hogy egybeessen a testület többi tagjának hivatali idejével. Salvatore Luigi Alonzo a nyugdíjba vonuló Giandomenico Scarpelli helyét veszi át.

Az EKB 2021-es Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2022. február 16-án elfogadta az EKB 2021. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2022. február 17-én megjelent az EKB honlapján.

Az EKB etikai bizottsági véleményeinek fokozott átláthatósága

A Kormányzótanács 2022. február 16-án úgy határozott, hogy kiterjeszti az EKB Etikai Bizottsága által a jelenlegi és jövőbeli magas szintű EKB-tisztviselők tervezett azon magánjellegű tevékenységeiről proaktívan kiadott vélemények körét, amelyekről 2022 januárjától tájékoztatják. Ezzel a további átláthatósági intézkedéssel hangsúlyozza az etikus magatartás és a helyes szervezetirányítás iránti elkötelezettségét.

Statisztika

A monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról és kamatláb-statisztikáiról szóló iránymutatás módosításai

A Kormányzótanács 2022. január 6-án elfogadta a monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról és kamatláb-statisztikáiról szóló (EU) 2021/830 iránymutatás (EKB/2021/11) módosítására vonatkozó (EU) 2022/67 iránymutatást (EKB/2022/1). A pontosítási célból bevezetett, technikai jellegű módosítások 2022. február 1-jén léptek hatályba.

2020-as éves jelentés az EKB által, az NKB-k segítségével gyűjtött egyes statisztikai adatok bizalmas jellegéről

A Kormányzótanács 2022. február 10-én jóváhagyta az EKB által, a nemzeti központi bankok közreműködésével gyűjtött egyes statisztikai információk bizalmas jellegének védelméről szóló éves jelentést, és engedélyezte a róla szóló összefoglaló a közzétételét. A jelentésben azoknak az EKB által meghatározott közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a végrehajtását mérjük fel, amelyek a bizalmas statisztikai adatok jogellenes közlésének és jogosulatlan felhasználásának megakadályozásához szükségesek. Megállapítjuk, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere továbbra is gondoskodik a bizalmas statisztikai adatok biztonságának a szükséges mérték szerinti megóvásáról, és hogy 2020 folyamán nem számoltak be incidensről. Az összefoglaló hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Bankjegyek és érmék

Az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló iránymutatás módosításai

A Kormányzótanács 2021. december 17-én elfogadta az (EU) 2021/2322 (EKB/2021/56) iránymutatást, amely módosítja az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2015/280 (EKB/2014/44) iránymutatást. A módosítások célja, hogy tovább pontosítsák azokat a belső szabályokat, amelyek biztosítják az állami nyomda és annak hatósága elszámolásainak teljes különválasztását (a függetlenségi alapelv – „arm’s length principle”), valamint tisztázzák, milyen lehetőségek állnak a nyomdájukat bezáró NKB-k rendelkezésére.

Az EKB bankfelügyelete

A nagykockázat-vállalási határértékek túllépéséről szóló EBH-iránymutatás tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2021. december 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében megfelel azoknak az EBH iránymutatásoknak, amelyek az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése szerinti nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek intézmények általi túllépésére vonatkozó kivételes esetek, valamint az 575/2013/EU rendelet 396. cikkének (3) bekezdése szerinti, a megfeleléshez való visszatérésre biztosított idő és az ahhoz szükséges intézkedések értékelésére szolgáló kritériumok meghatározásáról szólnak (EBA/GL/2021/09). Az iránymutatások célja, hogy támogassák az illetékes hatóságokat a tőkekövetelményekről szóló rendeletben meghatározott nagykockázat-vállalási határértékek megsértésének értékelésében, továbbá biztosítsák az értékelés prudens és összehangolt alkalmazását az egyszerűség szem előtt tartásával.

Az ESMA és az EBH vezető testületi tagok és kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának értékeléséről szóló közös iránymutatásainak tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2021. december 29-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a vezető testületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséről szóló közös ESMA–EBH-iránymutatásoknak (ESMA35-36-2319 – EBA/GL/2021/06). Az iránymutatások célja az alkalmassági vizsgálatoknak az EU pénzügyi ágazatain belüli további összehangolása és javítása annak érdekében, hogy a pénzintézetek szilárd vállalatirányítási rendszerekkel rendelkezzenek.

A felügyeleti információk továbbítására vonatkozó EKB-határozat

A Kormányzótanács 2022. január 19-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hagyja jóvá az (EU) [2022/134] határozatot (EKB/2022/2), amelyekben meghatározzák a felügyeleti információk Európai Központi Bank által az 1024/2013/EU tanácsi rendelettel rá ruházott feladatok ellátása céljából hatóságok és szervek részére történő továbbítására vonatkozó közös szabályokat.

Az EBH betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről szóló felülvizsgált iránymutatásainak tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2022. január 31-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről szóló, az EBA/GL/2016/04 iránymutatásokat hatályon kívül helyező és felváltó, felülvizsgált EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2021/10). A felülvizsgált iránymutatások tovább erősítik a betétbiztosítási rendszerek jelenlegi keretrendszerét, valamint a betétbiztosítási rendszerek és a különféle hatóságok közötti együttműködést.

A helyreállítási terv indikátorairól szóló EBH-iránymutatás tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2022. február 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a helyreállítási terv indikátorairól szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2021/11). A helyreállítási tervek minőségi és mennyiségi indikátorainak minimumlistájáról szóló korábbi EBH-iránymutatások (EBA/GL/2015/02) helyébe lépő új iránymutatások további útmutatást nyújtanak a helyreállítási tervek indikátorait tartalmazó keretrendszer bizonyos részeihez.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok