Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. augusztus-szeptember

2019. szeptember 27.

Külső kommunikáció

Az EKB devizapiaci intervenciós adatainak közzététele

A Kormányzótanács 2019. szeptember 23-án határozatot hozott az EKB devizapiaci intervencióira vonatkozó kiegészítő adatok publikálásáról. Az EKB 2020. áprilistól táblázatos formában a honlapján és az éves jelentésében is közzéteszi majd az adatokat. A táblázat, amelyben 1999-ig visszamenőleg szerepelni fog az összes devizaintervenciós adat, negyedéves alapon fogja megmutatni, hogy a bank beavatkozott-e a vizsgált negyedéves időszakban, és ha igen, megadja a beavatkozások időpontját és jellegét (egyoldalú, összehangolt vagy az ERM–II-vel összefüggő), teljes összegét és irányát, valamint devizanemenkénti bontást is tartalmaz. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Monetáris politika

Hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én több hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedést hozott, úgymint: az EKB eszközvásárlási programjában (APP) 2019. november 1-jétől 20 milliárd eurós havi ütemben újraindulnak a nettó vásárlások; az APP keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés teljes egészében továbbra is újra befektetésre kerül; továbbra is lehetőség lesz arra, hogy az APP minden részében a szükséges mértékig vásárolhatók legyenek a betéti rendelkezésre állás kamatánál alacsonyabb hozamú eszközök; a tartalékok utáni kamatozáshoz kétszintű rendszer kerül bevezetésre, amely alatt a hitelintézetek többletlikviditás-állományainak egy része mentesül a betéti rendelkezésre állás negatív kamata alól; és megváltoznak a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának (TLTRO–III) egyes főbb paraméterei, amiről alább található bővebb információ.

Piaci műveletek

Az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak tájékoztató naptára

A Kormányzótanács 2019. augusztus 8-án elfogadta az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak 2020. évi tájékoztató naptárát. A naptár és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján elérhető.

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának egyes főbb paramétereit érintő módosítások

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én úgy döntött, hogy megváltoztatja a TLTRO–III néhány fontosabb paraméterét, nevezetesen két évről három évre emeli a műveletek futamidejét, önkéntes visszafizetési lehetőséget vezet be, és módosítja a műveletek árképzését. A felsorolt változtatások a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról szóló EKB/2019/28 határozatban kaptak hivatalos formát, amelyet 2019. szeptember 12-én fogadott el a testület. A határozat és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

A további hitelkövetelések keretrendszereinek meghosszabbítása 2024. március végéig

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én tudomásul vette, hogy a TLTRO–III műveletek lejáratának meghosszabbításából az következik, hogy a további hitelkövetelések (ACC) keretrendszereit 2024. március végéig ki kell terjeszteni, tekintettel a Kormányzótanács 2019. június 7-i határozatára, amellyel a legutolsó TLTRO–III művelet lejáratáig meghosszabbítja az ACC-keretrendszereket.

Meghosszabbítjuk a három hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek kamatláb-indexálását 2019 utolsó tartalékperiódusának végén túlra

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én úgy határozott, hogy a három hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (LTRO) kamatlábát legalább a 2021. márciusában kezdődő tartalékolási időszak végéig az irányadó refinanszírozási műveleteknek az adott LTRO élettartama alatti átlagos kamatlábán rögzíti.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az EKB határozata a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogköröknek a hatáskörrel rendelkező hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekről

A Kormányzótanács – a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet („SIPS-rendelet”) módosításáról szóló EKB/2017/32 rendelet 21. cikk (2) bekezdésének alapján – 2019. július 26-án elfogadta az EKB/2019/25 határozatot, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogköröknek a hatáskörrel rendelkező hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekről szól. A határozattal együtt emellett közzéteszi azon észrevételek összefoglalóját, amelyek a határozattervezetről 2019. március 8. és április 12. között tartott, nyilvános konzultáció keretében érkeztek.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a jelzálog-követelések átruházásának korlátozásáról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én elfogadta a CON/2019/29 véleményt, amelyet a lengyel szejm (országgyűlés) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelkonstrukciók eladásáról és vásárlásáról Cipruson

A Kormányzótanács 2019. augusztus 16-án elfogadta a CON/2019/30 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a hollandiai információszabadságról

A Kormányzótanács 2019. szeptember 4-én elfogadta a CON/2019/31 véleményt, amelyet a holland belügyekért és királysági kapcsolatokért felelős miniszter kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi vállalkozások által a javadalmazási politikák kialakítása során Hollandiában követendő szabályokról

A Kormányzótanács 2019. szeptember 5-én elfogadta a CON/2019/32 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az euro pénzhamisítás elleni védelméről és az euroérmék hitelesítéséről Luxemburgban

A Kormányzótanács 2019. szeptember 23-án elfogadta a CON/2019/33 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2019. július 25-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2019/24 ajánlást a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Az EKB Etikai Bizottságának elnöke

2019. augusztus 1-jén Patrick Honohan, 2016 óta az EKB etikai bizottsági tagja, vette át az Etikai Bizottság elnöki tisztét Jean-Claude Trichet-től, akinek 2019. július 31-én lejárt a megbízatása.

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2020 és 2024 között otthont adó központi bank

A Kormányzótanács 2019. augusztus 1-jén a Banque centrale du Luxembourg-t jelölte ki az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája (EPCO) 2020 és 2024 közötti székhelyeként, miután pozitívan értékelte a bank üzleti ajánlatát. Az EPCO határozza meg, méri fel és hangolja össze az eurorendszer feladatok ellátásához szükséges áruk és szolgáltatások közös beszerzését, törekedve a lehető legjobb költséghatékonyságra és eredményességre.

Az EKB határozata a Felülvizsgálati Testület és annak eljárási szabályzata létrehozásáról

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én elfogadta az EKB/2019/27 határozatot a Felülvizsgálati Testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról. A Felügyeleti Testülettel is egyeztettek a javasolt módosításokról, amelyek a Felülvizsgálati Testület 2013. évi megalapítása óta szerzett tapasztalatok alapján pontosítják a működési szabályzat néhány vetületét. A módosító határozat olyan költségviselési módszertant is tartalmaz, amely az EKB határozatok Felülvizsgálati Testület általi felülvizsgálata kapcsán a kérelmezőt és az EKB-t terhelő költségekre vonatkozik.

A Felülvizsgálati Testület tagsága

A Kormányzótanács 2019. augusztus 12-én a Felügyeleti Testület véleményét figyelembe véve úgy döntött, hogy további öt évvel, 2024. szeptember 7-ig meghosszabbítja Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñez és André Camilleri (tagok) és René Smits (póttag) felügyeleti testületi hivatali idejét.

A rövid lejáratú eurokamatlábért felelős Felvigyázó Bizottság tagsága

A Kormányzótanács 2019. augusztus 23-án a rövid lejáratú eurokamatláb (€STR) meghatározásának felvigyázásáért felelős, belső Felvigyázó Bizottság tagjává nevezte ki Massimo Rostagnót, az EKB monetáris politikai főigazgatóját, Cornelia Holthausent, az EKB piaci műveletek szakterületének főigazgató-helyettesét, Emmanuelle Assouan-t, a Banque de France pénzügyi stabilitásért és piaci műveletekért felelős főigazgató-helyettesét, valamint Paolo Del Giovanét, a Banca d'Italia Piaci Műveletek Igazgatóságának vezetőjét. Az €STR-ről szóló EKB/2019/19 iránymutatás 9. cikkének értelmében létrehozott Felvigyázó Bizottság elnöki tisztét Luis de Guindos, az EKB alelnöke tölti be. Minden tag köteles összeférhetetlenségi nyilatkozatot benyújtani, amelyet közzéteszünk az EKB honlapján.

A Kockázatkezelési Bizottság ügyvezető elnöke

A Kormányzótanács 2019. augusztus 29-én Fernando Monar Lorát, az EKB Kockázatkezelési Igazgatósága kockázatelemzési osztályának vezetőjét nevezte ki 2019. szeptember 1-jei hatállyal a Kockázatkezelési Bizottság ügyvezető elnökévé.

Bankfelügyelet

A bulgáriai hitelintézetek átfogó értékelésének eredménye

A Kormányzótanács 2019. július 25-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra vonatkozó javaslata ellen, hogy jóváhagyja hat bulgáriai hitelintézet (az UniCredit Bulbank AD, a DSK Bank EAD, a United Bulgarian Bank AD, a First Investment Bank AD, a Central Cooperative Bank AD és az Investbank AD) átfogó értékelésének végeredményét. Az értékelést 2018 novembere és 2019 júniusa között vezényelte le az EKB bankfelügyelete, miután Bulgária szoros együttműködés kialakítását igényelte az EKB és a Българска народна банка (a Bolgár Nemzeti Bank) között. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Egyetértési megállapodás az EKB és az Európai Számvevőszék között

A Kormányzótanács 2019. július 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy a bank kössön egyetértési megállapodást az Európai Számvevőszékkel az EKB felügyeleti feladatainak ellenőrzéséről. A dokumentum hivatalos aláírására 2019. október 9-én kerül sor Luxembourgban, és ugyanazon a napon a teljes szöveget közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. július 26-án nem emelt kifogást bizonyos felügyelt hitelintézetek jelentőségi minősítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslatok ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét rendszeresen aktualizáljuk, és közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A horvátországi hitelintézetek átfogó értékelésének hatóköre

A Kormányzótanács 2019. július 29-én nem emelt kifogást az arra irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy vonja be a horvátországi hitelintézeteket az EKB bankfelügyeletének 2019 szeptemberében kezdődő, átfogó értékelésébe, miután Horvátország szoros együttműködés kialakítását kérte az EKB és a Hrvatska narodna banka között. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az EBH titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló módosított ajánlásainak tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2019. augusztus 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében az értesítés keltétől az EKB szándékában áll megfelelni az EBH titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló ajánlásai legutóbbi, 2018. november 8-i módosításainak (EBA/REC/2018/03).

A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó, felülvizsgált felügyeleti fedezeti elvárások

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy átdolgozza azokat az új nemteljesítő kitettségekre vonatkozó prudenciális céltartalékképzési elvárásokat, amelyeket a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos, bankoknak szóló EKB-útmutatás kiegészítése fogalmaz meg. A nemteljesítő kitettségállományra vonatkozó felügyeleti elvárások nem változtak. A 2019. április 26-án hatályba lépett, új uniós rendelet elfogadását figyelembe vevő módosításokról proaktívan tájékoztattuk a hitelintézeteket. A vonatkozó sajtóközleményben olvasható róluk bővebb információ, amely egy technikai kiadvánnyal együtt megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A szavatolótőkére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt egy hitelintézetre kirótt közigazgatási szankció

A Kormányzótanács 2019. augusztus 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon határozata ellen, amely 5 150 000 € összegű közigazgatási szankciót vet ki a Piraeus Bank S.A. hitelintézetre a szavatolótőkére vonatkozó rendelkezések 2015 és 2017 közötti megsértéséért. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Értékelés egy hitelintézet fizetésképtelenné, illetve valószínűleg fizetésképtelenné válásáról

A Kormányzótanács 2019. augusztus 15-én nem emelt kifogást a 806/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban elkészített felügyeleti testületi értékelés ellen, amely szerint az AS PNB Banka fizetésképtelen, illetve valószínűleg fizetésképtelenné válik, aminek oka a bank likviditási helyzetének jelentős romlása. Az Egységes Szanálási Testület véleményét megfelelő módon kikértük, és a testület egyetértett a fenti értékeléssel. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

A kiszervezési módokról szóló EBH iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2019. augusztus 16-án nem emelt kifogást azon felügyeleti testületi javaslat ellen, amely szerint értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB-nak szándékában áll a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2020. szeptember végére megfelelni az EBH kiszervezésről szóló iránymutatásainak (EBA/GL/2019/02).