European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2010

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa o stave realizácie projektu TARGET2-Securities

Dňa 18. novembra 2010 Rada guvernérov posúdila stav realizácie programu TARGET2-Securities. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z decembra 2010

Dňa 18. novembra 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie decembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta stability finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do polovice decembra 2010.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k predĺženiu írskej štátnej záruky za určité záväzky úverových inštitúcií

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 2. novembra 2010 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2010/75).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam ústavy a k zákonu o právnych predpisoch, pokiaľ ide o legislatívnu právomoc Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 3. novembra 2010 na žiadosť maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (CON/2010/76).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam rámca pre operácie menovej politiky v Lotyšsku v záujme jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. novembra 2010 na žiadosť guvernéra Latvijas Bank (CON/2010/77).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách, pokiaľ ide o úverové pohľadávky v Luxembursku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. novembra 2010 na žiadosť luxemburského ministerstva financií (CON/2010/78).

Stanovisko ECB k obmedzeniam hotovostných platieb v Bulharsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 10. novembra 2010 na žiadosť bulharského ministerstva financií (CON/2010/79).

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov Banco de Portugal a rozpočtu

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 12. novembra 2010 na žiadosť prezidenta portugalského parlamentu (CON/2010/80).

Stanovisko ECB k stavebným družstvám v Poľsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 15. novembra 2010 na žiadosť poľského parlamentu (CON/2010/81).

Riadenie organizácie

Predseda Výboru pre riadenie rizík

Dňa 4. novembra 2010 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Carlosa Bernadella, súčasného vedúceho odboru riadenia rizík, za predsedu Výboru pre riadenie rizík. Výbor zriadila Rada guvernérov 16. septembra 2010 v súlade s článkom 9.1 rokovacieho poriadku ECB. Funkčné obdobie p. Bernadella ako predsedu Výboru pre riadenie rizík sa skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do ich funkcií 22. júla 2010 na trojročné obdobie.

Prepracované znenie právneho rámca ECB pre účtovníctvo

Dňa 11. novembra 2010 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2010/20) a rozhodnutie ECB o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (prepracované znenie) (ECB/2010/21). Tieto dva právne akty zahŕňajú technické a redakčné zmeny právnych aktov, ktoré sú v súčasnosti platné, t. j. usmernenia ECB/2006/16 a rozhodnutia ECB/2006/17, a sú ich prepracovaným znením. Obidva právne akty budú v príslušnom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá