Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2010

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities-seurantaraportti

EKP:n neuvosto tarkasteli 18.11.2010 TARGET2-Securities-ohjelman edistymistä. EKP:n verkkosivuilla on luettavissa aihetta koskeva lehdistötiedote.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.11.2010 julkaistavaksi joulukuun 2010 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2010”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2010 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2010 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2010/75.

EKP:n lausunto muutoksista perustuslakiin ja lainsäädäntöä koskevaan lakiin Magyar Nemzeti Bankin lainsäädäntövallan osalta

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2010 Unkarin hallinto- ja oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/76.

EKP:n lausunto Latvian rahapoliittisia operaatioita koskevan lainsäädännön muutoksista, joilla pyritään lisäämään yhdenmukaisuutta eurojärjestelmään nähden

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2010 Latvian keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2010/77.

EKP:n lausunto muutoksista Luxemburgin rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevaan lainsäädäntöön lainasaamisten osalta

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2010 Luxembirgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/78.

EKP:n lausunto käteismaksuja koskevista rajoituksista Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2010 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/79.

EKP:n lausunto Banco de Portugalin henkilöstön palkkauksesta ja valtion budjetista

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2010 Portugalin parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2010/80.

EKP:n lausunto Puolan asuntorahastoista

EKP:n neuvosto antoi 15.11.2010 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2010/81.

Hallinto ja valvonta

Riskienhallintakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 4.10.2010 riskienhallintakomitean puheenjohtajaksi EKP:n riskienhallintatoimiston päällikön Carlos Bernadellin. Riskienhallintakomitea perustettiin 16.9.2010 EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 mukaisesti. Bernadellin toimikausi komitean puheenjohtajana alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.8.2013 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 22.7.2010.

Kirjanpitoa koskevien EKP:n säädösten uudelleenlaatiminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.11.2010 suuntaviivat EKP/2010/20 kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (uudelleenlaadittu) sekä päätöksen EKP/2010/21 Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (uudelleenlaadittu). Säädöksillä (joiden myötä uudelleenlaadittiin nykyisin voimassa olevat suuntaviivat EKP/2006/16 ja päätös EKP/2006/17) tuodaan teknisiä ja kielellisiä muutoksia. Molemmat säädökset julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle