Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2010

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo o napredku projekta TARGET2-Securities

Svet ECB je 18. novembra 2010 obravnaval dosedanji potek programa TARGET2-Securities. Ustrezno sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – december 2010

Svet ECB je 18. novembra 2010 odobril objavo decembrske številke pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – December 2010), ki prinaša celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira negativne motnje, ter obravnava glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema in njegove ranljive točke. Pregled bo do sredine decembra 2010 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij

Svet ECB je 2. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2010/75).

Mnenje ECB o spremembah ustave in zakona o zakonodaji v zvezi z zakonodajnimi pooblastili centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 3. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za javno upravo in pravosodje (CON/2010/76).

Mnenje ECB o spremembah okvira za operacije denarne politike v Latviji z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom

Svet ECB je 5. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Latvijas Bank (CON/2010/77).

Mnenje ECB o spremembah zakonodaje o dogovorih o finančnem zavarovanju v zvezi s kreditnimi zahtevki v Luksemburgu

Svet ECB je 5. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance (CON/2010/78).

Mnenje ECB o omejitvah pri gotovinskih plačilih v Bolgariji

Svet ECB je 10. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance (CON/2010/79).

Mnenje ECB o prejemkih zaposlenih v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu

Svet ECB je 12. novembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika portugalskega parlamenta (CON/2010/80).

Mnenje ECB o vzajemnih družbah za financiranje izgradnje in nakupa stanovanj na Poljskem

Svet ECB je 15. oktobra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega parlamenta (CON/2010/81).

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora za upravljanje s tveganji

Svet ECB je 4. novembra 2010 imenoval sedanjega vodjo Oddelka ECB za upravljanje s tveganji Carlosa Bernadella za predsednika Odbora za upravljanje s tveganji. Imenovanje je v veljavo stopilo takoj. Odbor je Svet ECB ustanovil 16. septembra 2010 v skladu s členom 9.1 poslovnika ECB. Mandat g. Bernadella na čelu tega odbora bo potekel 31. avgusta 2013, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 22. julija 2010 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Prenovitev pravnega okvira ECB za računovodstvo

Svet ECB je 11. novembra 2010 sprejel Smernico ECB o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (prenovitev) (ECB/2010/20) in Sklep ECB o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (prenovitev) (ECB/2010/21). Ta dva pravna akta vključujeta tehnične in uredniške spremembe ustreznih sedaj veljavnih pravnih aktov, tj. Smernice ECB/2006/16 in Sklepa ECB/2006/17, ki ju preoblikujeta. Oba bosta kmalu objavljena v Uradnem listu EU in bosta na voljo tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije