Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2010

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Voortgangsverslag TARGET2-Securities

Op 18 november 2010 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de voortgang met het TARGET2-Securities-programma. Een persbericht over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review - december 2010

Op 18 november 2010 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de Financial Stability Review van december 2010. In deze Review wordt een veelomvattende beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve schokken op te vangen en worden de belangrijkste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden voor de stabiliteit van het financiële stelsel onderzocht. De Review zal medio december 2010 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen

Op 2 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/75).

ECB-Advies inzake wijzigingen van de Grondwet en de Wet op wetgeving, betreffende de wetgevende bevoegdheden van de Magyar Nemzeti Bank

Op 3 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Openbaar Bestuur en Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/76).

ECB-Advies inzake het gewijzigde kader voor monetairbeleidstransacties in Letland met het oog op verdergaande harmonisering met het Eurosysteem

Op 5 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van Latvijas Bank, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/77).

ECB-Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen in Luxemburg 

Op 5 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/78).

ECB-Advies inzake beperkingen van contante betalingen in Bulgarije

Op 10 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/79).

ECB-Advies inzake bezoldiging van het personeel van Banco de Portugal en de begroting

Op 12 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Portugese Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/80).

ECB-Advies inzake woningbouwverenigingen in Polen

Op 15 november 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/81).

Corporate governance

Voorzitter van het Comité voor Risicobeheer

Op 4 november 2010 heeft de Raad van Bestuur Carlos Bernadell, thans Hoofd van de Afdeling Risicobeheer van de ECB, met onmiddellijke ingang benoemd tot Voorzitter van het Comité voor Risicobeheer. Dit Comité is op 16 september 2010 krachtens Artikel 9.1 van het Reglement van Orde van de ECB door de Raad van Bestuur opgericht. Het mandaat van de heer Bernadell als Voorzitter van het Comité voor Risicobeheer loopt op 31 augustus 2013 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van de voorzitters van alle Comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 22 juli 2010 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar zijn (her)benoemd.

Herschikking van het juridisch kader van de ECB voor financiële administratie en verslaglegging

Op 11 november 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Richtsnoer van de ECB betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (herschikking) (ECB/2010/20) en het Besluit van de ECB betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (herschikking) (ECB/2010/21). Deze twee rechtsinstrumenten omvatten technische en redactionele wijzigingen in de momenteel van kracht zijnde rechtsinstrumenten, respectievelijk Richtsnoer ECB/2006/16 en Besluit ECB/2006/17, waarvan zij de herschikking vormen. Beide rechtsinstrumenten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en beschikbaar worden gesteld op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media