Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • BLOG ECB

Zabezpečovanie cenovej stability

23. júla 2022

Christine Lagardová, prezidentka Európskej centrálnej banky

Zvýšenie úrokových sadzieb je rozhodujúcim momentom na našej ceste k nižšej inflácii.

Inflácia je príliš vysoká. Ruská vojna na Ukrajine zdvihla náklady na energie a poľnohospodárske výrobky. K rastu cien prispieva aj nedostatok surovín, zariadení a pracovných síl spôsobený pandémiou. To všetko sa dotýka obyvateľov a podnikov v celej eurozóne, predovšetkým tých s nízkymi príjmami.

Na aktuálnom vývoji inflácie sa z veľkej časti podieľajú faktory, na ktoré centrálne banky nemajú vplyv. Môžeme však urobiť niečo pre to, aby inflácia nenadobudla trvalý charakter. K tomu by totiž mohlo dôjsť, ak by sa rast cien rozšíril do celého hospodárstva a ľudia by začali počítať s vyššou infláciou aj do budúcnosti. V takom prípade by sme mohli byť svedkami mzdovo-cenových špirál, aké v minulosti viedli k tomu, že sa inflácia vymkla spod kontroly.

Preto sme sa vo štvrtok spolu s kolegami v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky rozhodli zvýšiť úrokové sadzby eurozóny o 0,5 percentuálneho bodu, čím sme ukončili osemročné obdobie záporných úrokových sadzieb. Sme jednotní v našom záväzku zabezpečiť návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte.

Išlo o prvé zvýšenie sadzieb za posledných jedenásť rokov. V skutočnosti je to však len náš najnovší krok na ceste postupného ukončovania špeciálnych opatrení, ktoré sme museli zaviesť v reakcii na sériu kríz. Na túto cestu sme nastúpili minulý december, keď sme oznámili zastavenie nášho pandemického programu nákupu dlhopisov, ktorý eurozóne pomohol vyrovnať sa s hospodárskymi následkami krízy COVID-19. Minulý mesiac sme zastavili ďalší program nákupu dlhopisov zavedený v roku 2015. Eurozóna vtedy čelila riziku deflácie, ktorá môže byť rovnako škodlivá ako vysoká inflácia.

Inflácia sa vráti na našu cieľovú úroveň 2 %

Týmito krokmi vysielame podnikom, zamestnancom a investorom jasný signál: inflácia sa vráti na našu cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Vplyv týchto opatrení sa pritom už prejavuje na úrokových mierach v celej eurozóne, čo pomôže nasmerovať vývoj ekonomiky spôsobom, ktorý nás opäť privedie k stabilným cenám.

Euro je a zostane stabilnou menou. K tomu sme sa zaviazali. Je to naša úloha, a túto úlohu splníme.

V zvyšovaní úrokových sadzieb budeme pokračovať dovtedy, kým to bude nevyhnutné na zníženie inflácie na našu cieľovú úroveň. Zároveň si uvedomujeme, že Európa čelí veľkej neistote, okrem iného v súvislosti s vojnou a vývojom cien energií. V priebehu ďalšieho vývoja ekonomiky v reakcii na mnohé vonkajšie i vnútorné výzvy bude Rada guvernérov prehodnocovať aktuálnu situáciu a rozhodovať o vhodnom tempe našich ďalších krokov v závislosti od dostupných údajov.

Transmisia menovej politiky musí prebiehať systematicky v celej eurozóne

ECB vykonáva menovú politiku v rámci menovej únie devätnástich – čoskoro dvadsiatich – krajín. Naša politika sa tak prenáša na domácnosti a podniky prostredníctvom devätnástich rôznych finančných trhov. Aby sme mohli zmierňovať vysokú infláciu v celej eurozóne, musíme zabezpečiť riadnu transmisiu našej menovej politiky vo všetkých krajinách eurozóny. Na tento účel sme zriadili nový nástroj na ochranu transmisie menovej politiky (Transmission Protection Instrument – TPI). Tento nástroj zaručí jednotnosť našej menovej politiky a pomôže nám tak zabezpečiť stabilné ceny v strednodobom horizonte.

Euro spája 340 miliónov ľudí. Je a zostane stabilnou menou. K tomu sme sa zaviazali. Je to naša úloha, a túto úlohu splníme.

Tento blogový príspevok vyšiel v rôznych európskych periodikách a na internetových stránkach.