Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • EKP:N BLOGI

EKP huolehtii hintavakaudesta

23.7.2022

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde

Koronnosto on tärkeä askel, kun pyrimme hidastamaan inflaatiota.

Inflaatio on tällä hetkellä liian nopeaa. Venäjän sota Ukrainassa nostaa energian ja maataloustuotteiden hintoja. Pandemian vuoksi valmistusmateriaaleja, laitteita ja työvoimaa on ollut vaikea saada, mikä sekin kiihdyttää inflaatiota. Tilanteesta kärsivät etenkin ne euroalueen asukkaat ja yritykset, joilla on verraten pienet tulot.

Hintojen nousun taustalla on paljon sellaisia tekijöitä, joihin keskuspankki ei voi vaikuttaa. Pystymme kuitenkin estämään tilannetta pitkittymästä – se olisi uhkana, jos hinnat alkaisivat nousta yhä useammilla toimialoilla ja inflaation odotettaisiin vain nopeutuvan koko ajan. Kun sekä hintojen että palkkojen nousu rauhoittuu, inflaatio ei pääse laukkaamaan niin kuin menneisyydessä.

Päätimme siksi torstaisessa EKP:n neuvoston kokouksessa nostaa ohjauskorkoja euroalueella 0,5 prosenttiyksikköä. Talletuskorkomme oli ollut negatiivinen kahdeksan vuoden ajan. EKP:n neuvosto on sitoutunut palauttamaan vuotuisen inflaatiovauhdin kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Koronnosto oli ensimmäinen yli kymmeneen vuoteen. Se on kuitenkin vain osa toimintaamme inflaation hidastamiseksi. Puramme taustalla monenlaisia poikkeustoimia, joita kriisiaikana on tarvittu. Aloitimme joulukuussa ilmoittamalla, että pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa lakataan tekemästä uusia joukkolainaostoja. Ostoilla autettiin euroalueen taloutta selviytymään koronaviruskriisistä. Viime kuussa lopetimme uudet ostot vuonna 2015 käynnistetyssä joukkolainojen osto-ohjelmassa, jonka avulla pystyttiin välttämään deflaatio. Hintatason jatkuva lasku olisi ollut yhtä haitallista kuin nopea inflaatio.

Inflaatio palautuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi

Toimemme viestittävät yrityksille, työntekijöille ja sijoittajille, että vuotuinen inflaatiovauhti tulee palautumaan kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Vaikutus näkyy jo korkotasossa eri puolilla euroaluetta, mikä auttaa vakauttamaan yleistä hintatasoa.

Euro on vakaa valuutta. Olemme sitoutuneet pitämäänkin sen vakaana.

Jatkamme koronnostoja, kunnes kesipitkän aikavälin inflaatiokehitys palautuu tavoitteemme mukaiseksi. Tiedämme, että esimerkiksi sota ja energian hintakehitys aiheuttavat nyt huomattavaa epävarmuutta Euroopassa. EKP:n neuvosto saa jatkuvasti uutta tietoa siitä, miten talous reagoi haasteisiin euroalueella ja sen ulkopuolella, ja ajoittaa toimensa tilanteen mukaan.

Rahapolitiikan vaikutuksen on välityttävä koko euroalueelle

Huolehdimme rahapolitiikasta 19 maan rahaliitossa – jossa maita on pian jo 20. Rahapolitiikkamme vaikuttaa siis kotitalouksien ja yritysten rahoitusoloihin 19 maassa. Emme kuitenkaan voi hidastaa inflaatiota kaikkialla euroalueella, jos vaikutus välittyy eri maihin eri tavoin. Olemme siksi luoneet uuden rahapolitiikan välittymistä tukevan välineen. Sen avulla rahapolitiikka pysyy yhteisenä jatkossakin niin, että hinnat pysyvät vakaina keskipitkällä aikavälillä koko euroalueella.

Euro on 340 miljoonan ihmisen yhteinen raha. Se on vakaa valuutta, ja me olemme sitoutuneet pitämäänkin sen vakaana.

Tämä blogi julkaistiin mielipidekirjoituksena useissa sanomalehdissä ja verkkojulkaisuissa eri puolilla Eurooppaa.