Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • ECB-BLOG

De prijzen stabiel houden

23 juli 2022

Door Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank

De renteverhoging is een mijlpaal op onze weg naar lagere inflatie.

De inflatie is te hoog. Ruslands oorlog in Oekraïne heeft de kosten van energie en landbouwproducten opgedreven. Tekorten aan materiaal, uitrusting en arbeidskrachten als gevolg van de pandemie zorgen ook voor hogere prijzen. Dit raakt bedrijven maar ook mensen in het hele eurogebied, vooral de lage inkomens.

De huidige inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door factoren die centrale bankiers niet kunnen beïnvloeden. Wat we wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat de inflatie geen blijvend karakter krijgt. Dat zou kunnen gebeuren als de prijsstijgingen zich over de economie verspreiden en mensen hogere inflatie in de toekomst verwachten. Dan zouden we loonprijsspiralen kunnen krijgen, die historisch gezien hebben geleid tot het uit de hand lopen van de inflatie.

Daarom hebben mijn collega’s en ik van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank besloten de rentetarieven in het eurogebied met 0,5 procentpunt te verhogen en zo een einde te maken aan acht jaar van negatieve rente. Samen zullen we ervoor zorgen dat de inflatie terugkeert naar onze doelstelling van 2% op middellange termijn.

Dit was de eerste renteverhoging in elf jaar tijd. Maar het is in feite slechts een volgende stap op onze weg om de uitzonderlijke maatregelen af te bouwen die we tegen een reeks crises moesten nemen. We begonnen die weg afgelopen december, toen we aangaven dat we ons obligatieaankoopprogramma in het kader van de pandemie zouden stopzetten. Dat programma heeft het eurogebied geholpen de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Afgelopen maand hebben we een ander obligatieaankoopprogramma stopgezet waarmee we in 2015 waren gestart toen het eurogebied geconfronteerd werd met het risico van deflatie, wat net zo schadelijk kan zijn als hoge inflatie.

De inflatie zal terugkeren naar ons doel van 2%

Met deze maatregelen geven we een duidelijke boodschap aan bedrijven, werkenden en beleggers: de inflatie zal terugkeren naar onze doelstelling van 2% op middellange termijn. De maatregelen hebben al een effect op de rentetarieven in het hele eurogebied. Dat zal helpen om de economie in de richting van stabiele prijzen te sturen.

De euro is en blijft een stabiele munt. Daar staan we voor. Dat is onze taak en die zullen we uitvoeren.

We blijven de rentetarieven verhogen zo lang als nodig is om de inflatie terug te brengen naar onze doelstelling op middellange termijn. We erkennen ook dat Europa met grote onzekerheid kampt, zoals over de oorlog en de energieprijzen. Naarmate de economie zich verder ontwikkelt en met de vele interne en externe uitdagingen geconfronteerd wordt, zal de Raad van Bestuur de situatie telkens bekijken en beslissen wat het juiste tempo is voor de volgende stappen, afhankelijk van de binnenkomende gegevens.

De beleidstransmissie moet overal in het eurogebied ordelijk zijn

We voeren ons monetair beleid in een monetaire unie van 19 – binnenkort 20 – landen. Dit betekent dat ons beleid via 19 verschillende financiële markten aan huishoudens en bedrijven wordt doorgegeven. Om de hoge inflatie overal in het eurogebied te kunnen bestrijden, moeten we zorgen voor een ordelijke beleidstransmissie in alle landen van het eurogebied. Daarom hebben we ook een nieuw instrument in het leven geroepen, het transmissiebeschermingsinstrument (Transmission Protection Instrument – TPI). Dit zal de eenheid van ons monetair beleid beschermen en ons helpen ervoor te zorgen dat de prijzen op middellange termijn stabiel blijven.

De euro verenigt 340 miljoen mensen. De euro is en blijft een stabiele munt. Daar staan we voor. Dat is onze taak en die zullen we uitvoeren.

Deze ECB-blogpost is als opiniestuk verschenen in diverse kranten en websites in heel Europa.