Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
  • ECB BLOGS

Nodrošināt cenu stabilitāti

2022. gada 23. jūlijā

Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

Procentu likmju paaugstināšana ir nozīmīgs solis ceļā uz zemāku inflāciju.

Inflācija ir pārmērīgi augsta. Krievijas karadarbība Ukrainā izraisījusi enerģijas un lauksaimniecības produktu cenu kāpumu. Cenas pieaug arī ar pandēmiju saistītā materiālu, iekārtu un darbaspēka trūkuma dēļ. Tas kaitē cilvēkiem un uzņēmumiem visā euro zonā, īpaši cilvēkiem ar zemiem ienākumiem.

Inflāciju lielā mērā nosaka faktori, kurus centrālās bankas nespēj ietekmēt. Taču mēs varam nodrošināt, lai šī inflācija nesaglabātos ilgtermiņā. Tā varētu notikt, ja cenu kāpums izplatītos tautsaimniecībā un cilvēki sāktu rēķināties ar paaugstinātu inflāciju nākotnē. Tādā gadījumā veidotos cenu un darba samaksas spirāles, kas vēstures gaitā izraisījušas nekontrolējamas inflācijas norises.

Tāpēc mēs kopā ar kolēģiem Eiropas Centrālās bankas Padomē ceturtdien nolēmām paaugstināt euro zonas procentu likmes par 0.5 procentu punktiem, noslēdzot astoņus gadus ilgo negatīvo procentu likmju periodu. Mēs esam vienoti savā apņēmībā nodrošināt, lai inflācija vidējā termiņā atgrieztos mūsu 2% mērķa līmenī.

Tā bija pirmā procentu likmju paaugstināšana 11 gadu laikā. Taču būtībā tas ir tikai nesenākais solis ceļā uz vairāku krīžu pārvarēšanai paredzēto īpašo pasākumu pārtraukšanu. Šo ceļu uzsākām pērnā gada decembrī, kad paziņojām, ka apturam pandēmijas obligāciju iegādes programmu, kas euro zonai palīdzēja pārvarēt Covid-19 krīzes ietekmi uz tautsaimniecību. Pagājušajā mēnesī apturējām vēl vienu obligāciju iegādes programmu, kuru uzsākām 2015. gadā, kad euro zonu apdraudēja deflācijas risks, kas var izrādīties tikpat bīstama kā augsta inflācija.

Inflācija atgriezīsies mūsu 2% mērķa līmenī

Ar šīm darbībām mēs paužam skaidru vēstījumu uzņēmumiem, strādājošajiem un ieguldītājiem – inflācija vidējā termiņā atgriezīsies mūsu 2% mērķa līmenī. Un šīs darbības jau ietekmē procentu likmes visā euro zonā, tādējādi palīdzot virzīt tautsaimniecību, lai nodrošinātu atgriešanos pie cenu stabilitātes.

Euro ir bijis un būs stabila valūta. Esam apņēmušies to nodrošināt. Tas ir mūsu darbs, un mēs nepievilsim.

Mēs turpināsim paaugstināt procentu likmes tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai vidējā termiņā pazeminātu inflāciju līdz mūsu noteiktajam mērķim. Mēs arī apzināmies, ka Eiropā valda liela nenoteiktība, īpaši saistībā ar karu un enerģijas cenām. Tautsaimniecībai attīstoties un reaģējot uz daudziem ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem, Padome uz saņemto datu pamata pārvērtēs situāciju un lems par piemērotāko laiku, lai spertu nākamos soļus.

Politikas transmisijai visā euro zonā jānorit raiti

Mēs īstenojam monetāro politiku 19 (drīzumā – 20 valstu) valstu monetārajā savienībā. Tā rezultātā mūsu monetārā politika sasniedz mājsaimniecības un uzņēmumus pa 19 dažādiem finanšu tirgiem. Lai novērstu augstu inflāciju visā euro zonā, mums jānodrošina raita monetārās politikas transmisija visās euro zonas valstīs. Tāpēc arī esam izstrādājuši jaunu instrumentu – transmisijas aizsardzības instrumentu (TAI). Tas nodrošinās mūsu monetārās politikas viendabību un palīdzēs panākt cenu stabilitāti vidējā termiņā.

Euro vieno 340 miljonus iedzīvotāju. Euro ir bijis un būs stabila valūta. Esam apņēmušies to nodrošināt. Tas ir mūsu darbs, un mēs nepievilsim.

Šis ECB bloga ieraksts publicēts kā viedokļraksts dažādos laikrakstos un interneta vietnēs visā Eiropā.