Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

5. srpnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 757 478 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 510 177 −50
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 232 350 −32
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 827 −18
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 007 877
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 893 −136
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 893 −136
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 90 600 −4 388
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 704 −4 374
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 83 845 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 51 −14
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 378 −4 135
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 707 132 −7 602
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 489 036 −6 990
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 218 096 −612
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 832 0
9 Ostala imovina 351 201 −8 870
Ukupno imovina 6 497 699 −24 304
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 562 170 2 256
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 255 161 17 675
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 160 841 −9 331
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 094 320 27 005
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 697 −2 437
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 193 319 −11 818
  5.1 Opća država 115 894 −9 845
  5.2 Ostale obveze 77 426 −1 973
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 200 843 −20 994
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 15 821 803
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 709 366
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 709 366
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 966 0
10 Ostale obveze 201 922 −10 153
11 Računi revalorizacije 750 441 0
12 Kapital i pričuve 99 650 −2
Ukupno obveze 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024