Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

5 iulie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 757 478 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 510 177 −50
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 350 −32
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 827 −18
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 007 877
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 893 −136
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 893 −136
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 90 600 −4 388
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 704 −4 374
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 83 845 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 51 −14
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 378 −4 135
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 707 132 −7 602
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 489 036 −6 990
  7.2 Alte titluri de valoare 218 096 −612
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 832 0
9 Alte active 351 201 −8 870
Total active 6 497 699 −24 304
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 562 170 2 256
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 255 161 17 675
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 160 841 −9 331
  2.2 Facilitatea de depozit 3 094 320 27 005
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 697 −2 437
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 193 319 −11 818
  5.1 Administrație publică 115 894 −9 845
  5.2 Alte pasive 77 426 −1 973
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 200 843 −20 994
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 15 821 803
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 709 366
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 709 366
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 966 0
10 Alte pasive 201 922 −10 153
11 Conturi de reevaluare 750 441 0
12 Capital și rezerve 99 650 −2
Total pasive 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024