SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

5. juli 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 757.478 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 510.177 −50
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 232.350 −32
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.827 −18
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.007 877
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.893 −136
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.893 −136
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 90.600 −4.388
  5.1 Primære markedsoperationer 6.704 −4.374
  5.2 Langfristede markedsoperationer 83.845 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 51 −14
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.378 −4.135
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.707.132 −7.602
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.489.036 −6.990
  7.2 Andre værdipapirer 218.096 −612
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.832 0
9 Andre aktiver 351.201 −8.870
Aktiver i alt 6.497.699 −24.304
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.562.170 2.256
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.255.161 17.675
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 160.841 −9.331
  2.2 Indlånsfacilitet 3.094.320 27.005
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.697 −2.437
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 193.319 −11.818
  5.1 Offentlig forvaltning og service 115.894 −9.845
  5.2 Andre forpligtelser 77.426 −1.973
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 200.843 −20.994
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 15.821 803
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.709 366
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.709 366
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.966 0
10 Andre forpligtelser 201.922 −10.153
11 Revalueringskonti 750.441 0
12 Kapital og reserver 99.650 −2
Passiver i alt 6.497.699 −24.304
Annexes
9 July 2024