Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

5.7.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 757 478 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 510 177 −50
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 350 −32
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 827 −18
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 007 877
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 893 −136
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 893 −136
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 90 600 −4 388
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 704 −4 374
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 83 845 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 51 −14
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 378 −4 135
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 707 132 −7 602
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 489 036 −6 990
  7.2 Muut arvopaperit 218 096 −612
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 832 0
9 Muut saamiset 351 201 −8 870
Vastaavaa yhteensä 6 497 699 −24 304
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 562 170 2 256
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 255 161 17 675
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 160 841 −9 331
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 094 320 27 005
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 697 −2 437
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 193 319 −11 818
  5.1 Julkisyhteisöt 115 894 −9 845
  5.2 Muut 77 426 −1 973
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 200 843 −20 994
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 15 821 803
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 709 366
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 709 366
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 966 0
10 Muut velat 201 922 −10 153
11 Arvonmuutostilit 750 441 0
12 Pääoma ja rahastot 99 650 −2
Vastattavaa yhteensä 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024