Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

17. mája 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 122 −25
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 505 741 386
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 212 98
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 529 288
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 129 −177
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 019 715
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 019 715
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 632 −487
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 207 −487
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 149 425 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 978 −1 695
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 763 219 −19 013
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 547 173 −19 454
  7.2 Ostatné cenné papiere 216 047 441
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 358 749 1 771
Aktíva spolu 6 562 429 −18 525
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 552 879 −454
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 376 811 −22 182
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 152 034 −609
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 224 772 −21 573
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 4 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 375 483
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 195 876 1 545
  5.1 Verejná správa 117 273 2 191
  5.2 Ostatné záväzky 78 603 −646
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 195 688 1 219
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 945 276
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 363 −257
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 363 −257
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 206 267 846
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 740 0
Pasíva spolu 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024