Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

17. května 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 122 −25
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 505 741 386
  2.1 Pohledávky za MMF 232 212 98
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 529 288
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 129 −177
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 019 715
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 019 715
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 632 −487
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 207 −487
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 425 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 19 978 −1 695
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 763 219 −19 013
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 547 173 −19 454
  7.2 Ostatní cenné papíry 216 047 441
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 358 749 1 771
Aktiva celkem 6 562 429 −18 525
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 552 879 −454
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 376 811 −22 182
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 034 −609
  2.2 Vkladová facilita 3 224 772 −21 573
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 375 483
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 195 876 1 545
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 117 273 2 191
  5.2 Ostatní závazky 78 603 −646
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 195 688 1 219
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 945 276
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 363 −257
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 363 −257
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 206 267 846
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 740 0
Pasiva celkem 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024