Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

17 mai 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 122 −25
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 505 741 386
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 212 98
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 529 288
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 129 −177
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 17 019 715
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 17 019 715
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 150 632 −487
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 207 −487
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 149 425 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 19 978 −1 695
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 763 219 −19 013
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 547 173 −19 454
  7.2 Alte titluri de valoare 216 047 441
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 358 749 1 771
Total active 6 562 429 −18 525
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 552 879 −454
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 376 811 −22 182
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 152 034 −609
  2.2 Facilitatea de depozit 3 224 772 −21 573
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 4 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 375 483
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 195 876 1 545
  5.1 Administrație publică 117 273 2 191
  5.2 Alte pasive 78 603 −646
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 195 688 1 219
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 945 276
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 363 −257
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 363 −257
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 206 267 846
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 740 0
Total pasive 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024