Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 05 17
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 122 −25
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 505 741 386
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 232 212 98
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 529 288
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 129 −177
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 019 715
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 019 715
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 632 −487
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 207 −487
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 425 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 978 −1 695
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 763 219 −19 013
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 547 173 −19 454
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 216 047 441
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 358 749 1 771
Visas turtas 6 562 429 −18 525
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 552 879 −454
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 376 811 −22 182
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 034 −609
  2.2 Indėlių galimybė 3 224 772 −21 573
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 375 483
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 195 876 1 545
  5.1 Valdžiai 117 273 2 191
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 603 −646
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 195 688 1 219
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 945 276
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 363 −257
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 363 −257
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 267 846
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 740 0
Visi įsipareigojimai 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024