Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

17. maj 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.122 −25
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 505.741 386
  2.1 Terjatve do MDS 232.212 98
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.529 288
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.129 −177
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.019 715
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.019 715
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 150.632 −487
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.207 −487
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.425 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 19.978 −1.695
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.763.219 −19.013
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.547.173 −19.454
  7.2 Drugi vrednostni papirji 216.047 441
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 358.749 1.771
Skupaj sredstva 6.562.429 −18.525
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.552.879 −454
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.376.811 −22.182
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 152.034 −609
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.224.772 −21.573
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.375 483
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 195.876 1.545
  5.1 Sektor država 117.273 2.191
  5.2 Druge obveznosti 78.603 −646
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 195.688 1.219
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.945 276
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.363 −257
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.363 −257
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 206.267 846
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.740 0
Skupaj obveznosti 6.562.429 −18.525
Annexes
21 May 2024