Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 mai 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 144 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 505 574 574
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 624 −76
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 949 650
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 146 −162
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 621 264
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 621 264
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 151 378 −3 433
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 953 −2 502
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 149 425 −903
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −28
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 117 371
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 777 412 −11 062
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 562 201 −10 394
  7.2 Alte titluri de valoare 215 211 −668
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 356 838 −3 342
Total active 6 582 070 −16 790
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 152 4 572
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 391 014 −25 240
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 153 162 −514
  2.2 Facilitatea de depozit 3 237 850 −24 727
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 913 818
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 197 519 −7 177
  5.1 Administrație publică 118 253 −5 627
  5.2 Alte pasive 79 266 −1 550
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 196 607 13 041
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 15 592 96
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 410 −756
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 410 −756
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 207 458 −2 144
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 920 0
Total pasive 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024