SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

3. maj 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 711.144 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 505.574 574
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 231.624 −76
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.949 650
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.146 −162
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.621 264
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.621 264
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 151.378 −3.433
  5.1 Primære markedsoperationer 1.953 −2.502
  5.2 Langfristede markedsoperationer 149.425 −903
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −28
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.117 371
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.777.412 −11.062
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.562.201 −10.394
  7.2 Andre værdipapirer 215.211 −668
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.840 0
9 Andre aktiver 356.838 −3.342
Aktiver i alt 6.582.070 −16.790
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.152 4.572
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.391.014 −25.240
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 153.162 −514
  2.2 Indlånsfacilitet 3.237.850 −24.727
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 32.913 818
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 197.519 −7.177
  5.1 Offentlig forvaltning og service 118.253 −5.627
  5.2 Andre forpligtelser 79.266 −1.550
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 196.607 13.041
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 15.592 96
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.410 −756
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.410 −756
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.544 0
10 Andre forpligtelser 207.458 −2.144
11 Revalueringskonti 702.941 0
12 Kapital og reserver 99.920 0
Passiver i alt 6.582.070 −16.790
Annexes
7 May 2024