Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. mai 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 144 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 505 574 574
  2.1 Nõuded IMFi vastu 231 624 −76
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 949 650
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 146 −162
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 621 264
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 621 264
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 151 378 −3 433
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 953 −2 502
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 425 −903
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −28
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 117 371
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 777 412 −11 062
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 562 201 −10 394
  7.2 Muud väärtpaberid 215 211 −668
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 356 838 −3 342
Varad kokku 6 582 070 −16 790
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 152 4 572
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 391 014 −25 240
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 153 162 −514
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 237 850 −24 727
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 32 913 818
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 197 519 −7 177
  5.1 Valitsussektor 118 253 −5 627
  5.2 Muud kohustused 79 266 −1 550
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 196 607 13 041
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 15 592 96
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 410 −756
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 410 −756
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 207 458 −2 144
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 920 0
Kohustused kokku 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024