Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. května 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 144 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 505 574 574
  2.1 Pohledávky za MMF 231 624 −76
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 949 650
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 146 −162
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 621 264
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 621 264
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 378 −3 433
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 953 −2 502
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 425 −903
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −28
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 117 371
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 777 412 −11 062
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 562 201 −10 394
  7.2 Ostatní cenné papíry 215 211 −668
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 356 838 −3 342
Aktiva celkem 6 582 070 −16 790
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 152 4 572
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 391 014 −25 240
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 153 162 −514
  2.2 Vkladová facilita 3 237 850 −24 727
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 913 818
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 197 519 −7 177
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 118 253 −5 627
  5.2 Ostatní závazky 79 266 −1 550
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 196 607 13 041
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 15 592 96
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 410 −756
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 410 −756
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 207 458 −2 144
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 920 0
Pasiva celkem 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024