Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 05 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 144 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 505 574 574
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 231 624 −76
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 949 650
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 146 −162
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 621 264
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 621 264
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 151 378 −3 433
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 953 −2 502
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 425 −903
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −28
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 117 371
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 777 412 −11 062
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 562 201 −10 394
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 215 211 −668
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 356 838 −3 342
Visas turtas 6 582 070 −16 790
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 152 4 572
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 391 014 −25 240
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 162 −514
  2.2 Indėlių galimybė 3 237 850 −24 727
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 913 818
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 197 519 −7 177
  5.1 Valdžiai 118 253 −5 627
  5.2 Kiti įsipareigojimai 79 266 −1 550
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 196 607 13 041
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 592 96
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 410 −756
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 410 −756
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 458 −2 144
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 920 0
Visi įsipareigojimai 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024