Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. maj 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.144 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 505.574 574
  2.1 Terjatve do MDS 231.624 −76
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.949 650
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.146 −162
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.621 264
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.621 264
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 151.378 −3.433
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.953 −2.502
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.425 −903
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −28
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.117 371
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.777.412 −11.062
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.562.201 −10.394
  7.2 Drugi vrednostni papirji 215.211 −668
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 356.838 −3.342
Skupaj sredstva 6.582.070 −16.790
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.152 4.572
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.391.014 −25.240
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 153.162 −514
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.237.850 −24.727
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.913 818
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 197.519 −7.177
  5.1 Sektor država 118.253 −5.627
  5.2 Druge obveznosti 79.266 −1.550
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 196.607 13.041
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.592 96
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.410 −756
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.410 −756
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 207.458 −2.144
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.920 0
Skupaj obveznosti 6.582.070 −16.790
Annexes
7 May 2024