Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. ožujka 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 990 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 624 −162
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 501 3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 123 −166
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 067 −532
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 149 −207
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 149 −207
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 221 760 −432
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 821 −402
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 220 935 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 4 −30
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 532 −6 652
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 115 988 −5 022
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 937 643 −5 213
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 345 192
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 0
9 Ostala imovina 314 147 4 418
Ukupno imovina 7 830 796 −8 589
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 980 217
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 310 499 25 157
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 170 723 −1 297
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 138 480 26 467
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 296 −13
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 073 7 533
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 455 797 −40 337
  5.1 Opća država 361 567 −40 983
  5.2 Ostale obveze 94 230 646
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 280 696 1 882
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 320 −504
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 583 −555
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 583 −555
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 284 602 −6 340
11 Računi revalorizacije 589 140 0
12 Kapital i pričuve 120 747 4 358
Ukupno obveze 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023