Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. marec 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.990 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.624 −162
  2.1 Terjatve do MDS 230.501 3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.123 −166
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.067 −532
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.149 −207
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.149 −207
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.221.760 −432
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 821 −402
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.220.935 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −30
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.532 −6.652
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.115.988 −5.022
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.937.643 −5.213
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.345 192
8 Javni dolg v eurih 21.539 0
9 Druga sredstva 314.147 4.418
Skupaj sredstva 7.830.796 −8.589
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.980 217
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.310.499 25.157
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 170.723 −1.297
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.138.480 26.467
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.296 −13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.073 7.533
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 455.797 −40.337
  5.1 Sektor država 361.567 −40.983
  5.2 Druge obveznosti 94.230 646
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 280.696 1.882
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.320 −504
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.583 −555
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.583 −555
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 284.602 −6.340
11 Računi prevrednotenja 589.140 0
12 Kapital in rezerve 120.747 4.358
Skupaj obveznosti 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023