SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

3. marts 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.990 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.624 −162
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.501 3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.123 −166
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.067 −532
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.149 −207
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.149 −207
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.221.760 −432
  5.1 Primære markedsoperationer 821 −402
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.220.935 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −30
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.532 −6.652
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.115.988 −5.022
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.937.643 −5.213
  7.2 Andre værdipapirer 178.345 192
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 0
9 Andre aktiver 314.147 4.418
Aktiver i alt 7.830.796 −8.589
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.980 217
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.310.499 25.157
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 170.723 −1.297
  2.2 Indlånsfacilitet 4.138.480 26.467
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.296 −13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.073 7.533
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 455.797 −40.337
  5.1 Offentlig forvaltning og service 361.567 −40.983
  5.2 Andre forpligtelser 94.230 646
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 280.696 1.882
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.320 −504
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.583 −555
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.583 −555
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 284.602 −6.340
11 Revalueringskonti 589.140 0
12 Kapital og reserver 120.747 4.358
Passiver i alt 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023