Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

12 octombrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 355 453 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 320 692 692
  2.1 Creanțe asupra FMI 73 806 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 246 886 692
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 214 −268
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 357 1 698
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 357 1 698
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 732 842 41
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 302 61
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 725 490 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 50 −20
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 649 1 277
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 879 540 2 070
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 625 893 2 664
  7.2 Alte titluri de valoare 253 647 −593
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 438 0
9 Alte active 252 707 2 337
Total active 4 632 893 7 848
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 195 679 −736
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 033 660 10 604
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 378 925 −2 662
  2.2 Facilitatea de depozit 654 703 13 332
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 31 −67
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 998 553
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 383 324 −2 833
  5.1 Administrație publică 261 688 −3 671
  5.2 Alte pasive 121 635 838
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 255 915 −776
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 360 640
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 509 −309
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 509 −309
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 036 0
10 Alte pasive 237 718 705
11 Conturi de reevaluare 342 276 0
12 Capital și rezerve 104 419 0
Total pasive 4 632 893 7 848