Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 10 12
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 355 453 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 320 692 692
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 806 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 246 886 692
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 214 −268
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 357 1 698
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 357 1 698
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 732 842 41
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 302 61
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 725 490 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 50 −20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 649 1 277
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 879 540 2 070
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 625 893 2 664
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 253 647 −593
8 Valdžios skola eurais 24 438 0
9 Kitas turtas 252 707 2 337
Visas turtas 4 632 893 7 848
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 195 679 −736
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 033 660 10 604
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 378 925 −2 662
  2.2 Indėlių galimybė 654 703 13 332
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 31 −67
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 998 553
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 383 324 −2 833
  5.1 Valdžiai 261 688 −3 671
  5.2 Kiti įsipareigojimai 121 635 838
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 255 915 −776
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 360 640
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 509 −309
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 509 −309
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 036 0
10 Kiti įsipareigojimai 237 718 705
11 Perkainojimo sąskaitos 342 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 419 0
Visi įsipareigojimai 4 632 893 7 848