Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

12. října 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 355 453 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 320 692 692
  2.1 Pohledávky za MMF 73 806 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 246 886 692
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 214 −268
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 357 1 698
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 357 1 698
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 732 842 41
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 302 61
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 725 490 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 50 −20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 649 1 277
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 879 540 2 070
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 625 893 2 664
  7.2 Ostatní cenné papíry 253 647 −593
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 438 0
9 Ostatní aktiva 252 707 2 337
Aktiva celkem 4 632 893 7 848
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 195 679 −736
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 033 660 10 604
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 378 925 −2 662
  2.2 Vkladová facilita 654 703 13 332
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 31 −67
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 998 553
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 383 324 −2 833
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 261 688 −3 671
  5.2 Ostatní závazky 121 635 838
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 255 915 −776
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 360 640
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 509 −309
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 509 −309
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 036 0
10 Ostatní závazky 237 718 705
11 Účty přecenění 342 276 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 419 0
Pasiva celkem 4 632 893 7 848