Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

12. oktoober 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 355 453 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 320 692 692
  2.1 Nõuded IMFi vastu 73 806 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 246 886 692
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 214 −268
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 357 1 698
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 357 1 698
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 732 842 41
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 302 61
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 725 490 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 50 −20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 649 1 277
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 879 540 2 070
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 625 893 2 664
  7.2 Muud väärtpaberid 253 647 −593
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 438 0
9 Muud varad 252 707 2 337
Varad kokku 4 632 893 7 848
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 195 679 −736
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 033 660 10 604
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 378 925 −2 662
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 654 703 13 332
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 31 −67
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 998 553
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 383 324 −2 833
  5.1 Valitsussektor 261 688 −3 671
  5.2 Muud kohustused 121 635 838
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 255 915 −776
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 360 640
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 509 −309
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 509 −309
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 036 0
10 Muud kohustused 237 718 705
11 Ümberhindluskontod 342 276 0
12 Kapital ja reservid 104 419 0
Kohustused kokku 4 632 893 7 848